Házirend

Nyugati Városrészi Óvoda 7623 Pécs, Mezőszél u. 2.

Tel/Fax 72/534 461, E-mail: nyugatiovi@nyugatiovoda.hu

Házirend

 

Intézményünk Házirendje a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásainak figyelembe vételével készült.

Házirendünk hatálya kiterjed az óvodába járó gyermekekre, szüleikre és az intézmény dolgozóira. Az intézménybe való belépéstől annak elhagyásáig szabályozza az óvoda életét.

Tartalmazza az óvoda életrendjével, a gyermeki és a szülői jogok és kötelességek érvényesítésével kapcsolatos szabályokat.

 

A házirend INNEN tölthető le: HÁZIREND