Mozgáskotta
A Módszer alapgondolata ötletesen egyszerű, egészében mégis képes volt megújítani az óvodás korúak testnevelési gyakorlatát. Középpontba állítja tervszerű játékosságot, a kibontakozó ismeretek élményteli alkalmazását. Komplexitásában ígéretes alternatívát kínál. A módszer gyakorlatában az érzelmek, az ismeretek, a figyelem, a gondolkodás és az emlékezet nagy jelentőséggel bírnak. Olyan gyermekeknek is élvezetes és hasznos fejlesztési alternatívát kínál, akik a megszokott teljesítmény központú mozgásoktatásban kevésbé jeleskednek, esetleg elfordulnak attól. A továbblépést nem időhöz kötjük, hanem a feladatok végrehajtásának minőségéhez. Lehetőséget teremtünk a gyerekeknek az önellenőrzésre, hibajavításra. Komoly koncentrációt igényel a gyermekektől a pontosságra való törekvés, a maximális végrehajtásra való összpontosítás. A módszer szervesen kapcsolódik az óvodai élet egyéb tevékenységeihez –matematika, környezeti nevelés, irodalmi nevelés, zenei és vizuális nevelés .