Mozgáskotta

Mozgáskotta 

A Mozgáskotta program kidolgozója Magyar Gábor szegedi tanár-szakedző. Az eredeti tematikát átdolgoztuk úgy, hogy óvodáskorúak számára hatékony legyen. . Átszerveztük az óvoda heti- és napirendjét, hogy korcsoportonként foglalkozhassunk a gyermekekkel és a programot egymásra épülő foglalkozásokra bontottuk. Ezt kiegészítettük óvodásaink kedvenc mozgásos játékaival és az általunk kidolgozott „labda programmal.”

A módszer szervesen kapcsolódik az óvodai élet egyéb tevékenységeihez –matematika, környezeti nevelés, irodalmi nevelés, zenei és vizuális nevelés.

A program a gyermekek érettségének és egyéni fejlettségének megfelelő mozgásmintákat kapcsol játékhelyzetekhez és szituációkhoz, így igazodik elemi szükségleteikhez.

Vagyis elmondható, hogy egy pszichológiai alapokon nyugvó komplex személyiség fejlesztő mozgásos módszer.