Bemutatkozás

,,ÉREZD JÓL MAGAD” a SPORTÓVODÁBAN

Minden szülő felhőtlen, vidám óvodás éveket szeretne biztosítani gyermekeinek, ehhez ajánljuk óvodánkat.

Nevelőtestületünk tagjai az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára építve elkészítették az
,, ÉREZD JÓL MAGAD” óvodai helyi nevelési programot, melyben kiemelt szerepet kapott az egészséges életmódra nevelés, és ezen belül a mozgásfejlesztés.
Read Full Report
CÉLUNK:

- mozgásra ösztönző környezet kialakításával a gyermekek természetes mozgásigényének fenntartása
- különböző mozgásformák tanításán keresztül a mozgás megszerettetése
- rendszeresség biztosításával az egészséges életvitel kialakítása

Ennek területei:

- Mozgásra ösztönző környezet és eszközök:
- csoportszobában ( egyensúlyozó teknőc, galéria, kirakható ugróiskola stb.)
- udvaron ( mászókák, polyball, sportpálya, kerékpárok, stb,)
- tornateremben ( ayres eszközök, floorball, labdák, vesco eszközök, teremhocky stb. )

- Mindennapi testnevelés
- Lúdtalpmegelőző, és tartásjavító preventív torna
- Testnevelés foglalkozások
- Úszás oktatás
- Korcsolya oktatás
- Labdaprogram
- Versenyjátékok szervezése
- Mozgáskotta foglalkozások

Óvodapedagógusaink az egészséges fejlődés biztosítását, az egyénre szabott bánásmódot, a játékos tevékenység- centrikusságot, a családias légkör megteremtését, gyermekközpontú szemléletet, az életkori sajátosságok figyelembevételét tarják elsődleges feladatuknak.