Úszás

Úszás - A vízhez szoktatás lehetőségei az intézményben

A másik sportolási lehetőség, amiben részt vesznek – kötelező jelleggel – az óvodába járó gyermekek: az úszás.

Helyszíne: a PTE Tanuszodája, illetve a Belvárosi Általános iskola Tanuszodája. Az úszóoktatók állandók, akik frontálisan, illetve mikro csoportokban tartják foglalkozásaikat.

A gyermekek középső csoporttól járnak úszni az őszi, illetve a tavaszi időszakban. Középső csoportban a cél, hogy szakemberek segítségével ebben az új környezetben a víz biztonságuk kialakuljon. Megismerik a jellegzetes technikáját a vízben járásnak, illetve a vízen lebegésnek. Nagycsoporttól már ismerkednek az úszás alaplépéseivel játékosan, illetve meg tanulnak úszni is. A víz alatti játékok nagy élmény számukra és szívesen hoznak fel a merészebbek víz alatti játékokat miközben téri tapasztalatokkal gyarapodnak a víz alatti közegben..